Nabava usluge laboratorijskih analiza pesticida iz biljnog materijala i tla

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0011404
  • Evidencijski broj nabave: MN-8-18
  • Datum objave: 3.5. 2018.
  • Datum dostave: 29.5.2018. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1673530