Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom skloništa za životinje