Radovi na izgradnji skloništa za životinje

Evidencijski broj nabave: MN-10-23

Datum objave: 28.4.2023.

Datum završetka: 5.5.2023.

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7520337