Radovi na uređenju šalter sale

Evidencijski broj nabave: MN-14-23

Broj objave: 2023/S 0F2-0009666

Datum slanja: 6.3.2023.

Datum dostave: 6.4.2023. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7296806