Radovi na uređenju šalter sale

Evidencijski broj nabave: MN-14-23

Datum objave: 24.2.2023.

Datum završetka: 3.3.2023.

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7264726