Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu škola

Evidencijski broj nabave: MN-3-23

Broj objave: 2023/S 0F2-0006554

Datum slanja: 20.2.2023.

Datum dostave: 17.3.2023. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7248044