Nabava : Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba

Evidencijski broj nabave: MN-6-23

Broj objave: 2023/S F21-0005842.

Datum slanja: 8.2.2023.

Datum dostave: 28.2.2023. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7208579