Nabava STEM opreme za škole u sklopu projekta STEM COUNTY

Evidencijski broj nabave: MN-4-23

Broj objave: 2023/S 0F2-0006554

Datum slanja: 14.2.2023.

Datum dostave: 12.4.2023. do 11:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7227439