Radovi na rekonstrukciji zgrade i uređenju okoliša s hortikulturom na Babindubu - Centar za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije (Hospicij)