Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova na uređenju prizemlja i I. kata OŠ Jurja Dalmatinca Pag (II. faza)