Nabava opreme za recirkulacijsku akvakulturu školjkaša u sklopu prekograničnog strateškog projekta „ARGOS“