Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika