Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave multi split klima uređaja na adresi Ivana Mažuranića 28, Zadar