Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge osmišljavanja promotivnih artikala i suvenira s izradom nacrta i tehničkih specifikacija za njih projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje