Izvođenje građevinsko-obrtničkih i elektrotehničkih radova na energetskoj obnovi školske zgrade u Perivoju Vladimira Nazora Zadar

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0007903
  • Evidencijski broj nabave: MN-2-18
  • Datum objave: 29. 3. 2018.
  • Datum dostave: 19. 4. 2018. do 10:00 sati
Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1587374