Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave građevinsko – obrtničkih radova na uređenju ureda Zadarske županije na I. katu u Obrovcu