Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji sanitarnog čvora u Biogradu