Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinski – tehničke opreme

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0006571
  • Evidencijski broj nabave: MN-3-18
  • Datum objave: 16. 3. 2018.
  • Datum dostave: 15. 5. 2018. Do 10:00 sati
Poveznica:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1560344