Nabava poštanskih usluga

  • Broj objave u EOJN: 2019/S F21-0030330
  • Evidencijski broj nabave: MN-9-19
  • Datum slanja: 25.7.2019.
  • Datum dostave: 12.8.2019. do 10:00 sati

poveznica:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3035290