Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike

  • Evidencijski broj nabave: MN-17-19
  • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F2-0024926
  • Datum slanja: 21.6.2019
  • Datum dostave: 16.7.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2927886