Vodoistražni radovi na tri predviđene prioritetne lokacije na području Zadarske županije

  • Evidencijski broj nabave: MN-16-19
  • Broj objave u EOJN:  2019/S 0F2-0022542
  • Datum slanja: 3.6.2019.
  • Datum dostave: 28.6.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2859050