Vodoistražni radovi na tri predviđene prioritetne lokacije na području Zadarske županije

  • Evidencijski broj nabave: MN-16-19
  • Datum objave 21.5.2019. godine
  • Datum završetka 28.5.2019. godine

LINK: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2816595