Usluga izrade studije izvodljivosti sa cost benefit analizom za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ sa analizom za svaki pojedini objekt kulture baštine i analizom za difuzne/integralne hotele u Pagu i Benkovcu

  • Evidencijski broj nabave: MN-2-19
  • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F2-0019741
  • Datum slanja: 14.5.2019.
  • Datum dostave: 5.6.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2787442