Usluga izrade i postavljanja prometne i turističke signalizacije "Zadar Bike Magic"

  • Evidencijski broj nabave: MN-4-19
  • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F2-0019471
  • Datum slanja: 10.5.2019.
  • Datum dostave: 3.6.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2777715