Nabava usluge prijevoza učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac – linija zapad

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0021905
  • Evidencijski broj nabave: MN-19-18
  • Datum objave: 10.8. 2018.
  • Datum dostave: 30.8.2018. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1973870