Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac

Evidencijski broj nabave: MN-2-22

Broj objave: 2022/S 0F2-0038017

Datum slanja: 27.9.2022.

Datum dostave: 19.10.2022. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6744225