Poziv na dostavu ponude Zajednički postupak jednostavne nabave za uslugu deratizacije i dezinsekcije za potrebe osnovnih i srednjih škola