Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema (Firespill)