Usluga provedbe obvezne protuepidemijske dezinfekcije

Evidencijski broj nabave: MN-11-20
Broj objave: 2020/S 0F2-0016114
Datum slanja: 23.4.2020.
Datum završetka: 26.5.2020. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3846139